Wrzawa w Sejmie. Wójcik stracił cierpliwość: Skażę panią, pana!


W piątek Sejm podjął decyzję w sprawie polityka Suwerennej Polski. Za wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Michała Wosia do odpowiedzialności karnej głosowało 240 posłów, przeciw było 192, a 7 wstrzymało się od głosu.

2237

Autor: pawel

Nie stój biernie... Skomentuj to: