SUSKI – NADZIEJA POLSKIEJ POLITYKI :)


On z Czarneckim powinien w parze chodzić. Tuzy intelektu! :)

2029

Autor: pawel

Nie stój biernie... Skomentuj to: