Sławomir Nitras – kolejna tego dnia, po Tomczyku, wspaniała orka PiSu i Karakana.


Sławomir Nitras - wystąpienie z 23 czerwca 2021 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 33 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra – członka Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Michała Dworczyka

2489

Autor: pawel

Nie stój biernie... Skomentuj to: