Ks.Tadeusz Guz o filmie KLER ”to jest zbrodnia przeciwko duchowieństwu, atak na kościół”


Przypominam temu klesze, że nie on stanowi kościół. Kościół stanowią jego wierni!! A ten klecha jest tylko urzędnikiem tegoż kościoła i to urzędnikiem niższego stopnia. Wszystko co mówi się na temat wynaturzeń tych urzędników, to nie atak na kościół i wiarę, to pokazanie rozpasania ludzi, którym wydaje się, że są niekaralni, ponad prawem i którzy zapomnieli wiele z nauk Jezusa Chrystusa. Miejsce ich jest raczej w celi mnisiej, niźli na ambonach.

4105

Autor: pawel

Nie stój biernie... Skomentuj to: