Dr Michał Sutkowski: 1 na 1000 dzieci chorych na Covid umiera


Tymczasem dane z USA, o którym wspomina, mówią o śmiertelności wśród dzieci na poziomie 0,00-0,03% (źródła w powiązanych)

169

Autor: admin

Nie stój biernie... Skomentuj to: